kredyty gotówkowe

Twoja zdolność kredytowa, ma mega duże znaczenie w momencie, kiedy bierzesz pod uwagę zaciągnięcie kredytu gotówkowego. Charakteryzuje ona stosunek wartości kredytu/pożyczki do wartości dochodów, które dana osoba osiąga. Określana jest ona na moment składania wniosku kredytowego.

Na poziom zdolności kredytowej ma wpływ wiele czynników z których najważniejsze to:

 1. Przewidywana rata kredytu/pożyczki – w idealnym świecie rata nie powinna przekraczać 30% miesięcznych dochodów. Oczywiście pośrednicy finansowi potrafią w taki sposób manewrować wartością raty, żeby zmieścić się w maksymalnym poziomie Twojej zdolności. Robią to zmieniając
  • okres kredytowania – ma on decydujący wpływ na wysokość raty, rata najczęściej poddaje zmieszeniu przy wydłużaniu okresu kredytowania, z tego powodu np. biorąc kredy hipoteczny zdolność jest nieporównywalnie wyższa do zdolności przy pożyczce na 5 lat,
  • oferta danej instytucji – im, lepsza propozycja cenowa banku/ Skok-U, tym rata winna spadać, a więc zręczność kredytowa wzrasta,
  • gatunek raty – równa czy malejąca, z uprzedniej części tekstu juz wiecie, iż w wyższym stopniu opłacalna jest rata malejąca, jednakże tłumi ona wprawę kredytową w zależności od takiego samego kredytu/pożyczki w ratach równych,
 2. Twoja weryfikacja jako przyszłego kredytobiorcy w danym w Banku/ Skoku- wpływa na sumę oferowaną, ze względu na „ryzyko”, może zdarzyć się tak, że dane firmy ” obetną” sumę z uwagi na niższą ewaluację w danej instytucji,
 3. liczba osób w obejściu domowym- i tutaj wiek nie rozrywka roli, im więcej osób w obejściu domowym, tym większe koszta zachowania i niższa wprawę kredytowa,
 4. wydatki w gospodarstwie domowym, zadeklarowana przez nas kwota stałych wydatków miesięcznych- bagatelizują nam kwotę jaką będziemy mieli do dyspozycji na ratę kredytu/pożyczki,
 5. nasze zarobki oraz ich żródło – to ile zyskujemy praktycznie tasuje się na kwotę jaką możemy pozyskać od Banku czy Skok, jednakże gatunek zatrudniania czyli umowa o robotę, dzieło, emerytura czy umowa o robotę ma duże znaczenie. W praktyce osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jest wyżej oceniana niż osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło,
 6. wartość zobowiązań kredytowych, kwoty miesięcznych rat debetów, pożyczek – limity na kartach kredytowych oraz limity w rachunkach podmiotowych m zarówno oddziałują na umiejętność, w rachubę bierze się nie tyle co naprawdę wykorzystaliśmy z pułapu, jakkolwiek w jakiej wysokości jest on przyznany.

Jeśli będziesz miał jakieś pytania na temat powyższego materiału pisz do nas. Będziemy starali się odpowiadać na bieżąco.